Светот на знаењето го отвораме за вас!

Подготовка за полагање на ECDL испити

Тест центарот ПолиПроект организира курсеви кои се наменети за кандидати кои не се сигурни во знаењата и вештините кои се бараат на испитите според соодветните наставни програми :

ECDL Фондацијата има подготвено тест испити, кои може да послужат како дополнителна процена на знаењето и вештините на кандидатот пред полагање на ECDL испитите. Овие тест испити се наменети за кандидатите кои ги поминале обуките во тест центарот и за оние кои имаат предзнаења и сакаат сами да си направат проверка пред тестирање.

Материјал за вежбање напреден:

Документите на овој сајт се во PDF формат читливи за верзија Adobe Reader 5 и новите. Доколку ви е потребно, овде можете да го превземете Adobe Reader.

Испитен центар за ЕЦДЛ


Корисни датотеки


Закон за административни службеници