Светот на знаењето го отвораме за вас!

Што е ECDL?

European Computer Driving Licence (ECDL) - Европската Компјутерска диплома е меѓународно признат сертификат за стекнатите вештини и знаења.

Програмата беше лансирана од CEPIS (Совет на Европските Професионални информатички општества) во соработка со Фондацијата ECDL во Даблин.

Во светот има околу 22.000 тест центри и околу седум милиони луѓе кои имаат ECDL диплома. ECDL програмата е проширена и надвор од Европа, под името International Computer Driving Licence (ICDL).

Во секоја од земјите вклучени во програмата ECDL со работата на центрите за тестирање координира национален оператор назначени од ECDL фондацијата. Како национален оператор во Македонија е ЕЦДЛ Македонија дооел.

ПолиПроект на 01-10-2014 потпиша договор со кој стана овластен испитен центар за ECDL.

Во испитниот центар за ECDL може да се полагат испит од ECDL програмата.

Испитен центар за ЕЦДЛ


Корисни датотеки


Закон за административни службеници

Закон за административни службеници