Светот на знаењето го отвораме за вас!

Термини за обуки

Термини за обуки за Start:

 • • 2 пати во неделата по 3 часа, обуката ќе трае 3 месеци, времето на одржување e по договор; Два викенда по 9 часа, секоја сабота и недела од 10 до 16 часот
 • • Еден викенд, сабота и недела по 6 часа, времето по договор со кандидатите

Термини за обуки за Core:

 • • 2 пати во неделата по 3 часа, времето на одржување e по договор
 • • Два викенда по 9 часа, секоја сабота и недела од 10 до 16 часот

 1. • За да се добие сертификат Core мора да се положи Start
 2. • За да се добие сертификат Core треба да положите 3 модули, кои треба сами да ги одберете
 3. • Со избраните модули го креирате Вашиот ECDL Profil
 4. • Термините се определуваат поединечно за секој модул

Термини за испити:

Секој петок од:

 • • 11:00 часот
 • • 18:00 часот

Секоја сабота од:

 • • 11:00 часот
 • • 13:30 часот

Кандидатите можат да полагаат колку сакаат испити во наведените термини.

Испитот трае 45 минути. Кандидатите ги добиваат задачите во печатена форма. Според насоките дадени во задачите треба да работат во соодветната апликација. Фајловите за полагање на испитот се наоѓаат во папка на компјутерот. Во истата папка треба да се зачуваат сите промени, односно решавањето на испитните задачи.

На крајот од закажаното време на траењето на испитот, кандидатите сите материјали кои ги креирале за време на испитот ги предаваат на лиценцираниот испитувач.

Резултатите од испитот на ваквиот начин на спроведување на испит се испраќаат за најмалку два работни дена од денот на испитите по e-mail или преку други канали за комуникација (кои корисникот треба да ги нагласи на овластените испитувачи по завршувањето на испитот).

Испитен центар за ЕЦДЛ


Корисни датотеки


Закон за административни службеници